Filtry powietrza, filtry wydechowe pomp Becker

Filtry, separatory oleju do pomp próżniowych Becker...

W zależności od stawianych wymagań stosujemy różne rodzaje pomp próżniowych i kompresorów. Najczęściej spotykamy

łopatki grafitowe do suchych pomp próżniowych powietrzaPompy próżniowe "suche" - w tym wypadku elementem uszczelniającym i jednocześnie smarującym są tak zwane łopatki (płytki, lamele ) grafitowe. Dzięki temu że grafit jest stosunkowo łatwo ścieralny uzyskuje się długotrwałą bezawaryjną pracę pompy próżniowej. Zarówno powierzchnia cylindra jak wirnika zużywa się w niewielkim stopniu. Takie rozwiązanie umożliwia osiągnięcie próżni końcowej w zależności od modelu na poziomie ok. 100 - 200 mbar abs. "Suche" łopatkowe pompy powietrza są produkowane jako pompy próżniowe, próżniowo-ciśnieniowe, oraz kompresory ciśnieniowe. Od użytkownika wymagana jest okresowa kontrola stopnia zużycia łopatek grafitowych. Trzeba bezwzględnie przestrzegać minimalnych wymiarów płytek grafitowych zalecanych przez producenta. Zbyt mały wymiar takiej łopatki grafitowej prowadzi do jej złamania, a więc w konsekwencji unieruchomienia pompy próżniowej (awarii), a często również uszkodzenia powierzchni roboczych.filtry pomp powietrza do pomp łopatkowych, firmy Becker, seaparatory pyłu węglowego do suchych pomp łopatkowych, Becker,Systematyczna wymiana filtrów zabezpiecza przed przedwczesnym zużyciem stosunkowo drogich łopatek grafitowych.

filtry wydechowe tzw. separatory oleju do próżniowych pomp olejowych  beker, rietschle, busch,leybold,Pompy próżniowe "mokre" uszczelniane przy pomocy wtrysku oleju. Pompy te stosuje się najczęściej tam gdzie wymagana jest głębsza próżnia rzędu części mbar do kilku czy kilkunastu mbar abs. Pompy te najczęściej pracują jako urządzenia próżniowe. Rzadziej jako próżniowo ciśnieniowe czy kompresory. Pracują bezproblemowo jednak po pewnym czasie zaczynają "wyrzucać" olej i "tracą parametry". Oznacza to niewątpliwie zużycie separatora oleju tzw. filtra wydechowego. Wymiana filtra wydechowego (separatora oleju) i wyczyszczenia wnętrza pompy eliminuje problem.

HOME  KONTAKT  telefon: (+48) 787 715 251;  mail: ecofilter(at)ecofilter.pl  OFERTA

mail:ecofilter(at)ecofilter.pl  Phone (+48) 787 715 251 KONTAKT  OFERTA   faq
polityka prywatności