ECOCLEAN®filtracja sprężonego powietrza - KSI Filtertechnik

odwadniacz cyklonowy usuwa nawet do 99% wody z instalacji sprężonego powietrza,odwadniacze cyklonowe w instalacjach sprężonego powietrza

 skuteczne usuwanie wody i zanieczyszczeń co owocuje znacznie skuteczniejszym działaniem pozostałych urządzeń zakres wydajności odwadniaczy cyklonowych:
  • 35 do 1900 m3/h dla przyłączy gwintowanych
  • 1400 do 8400 m3/h dla przyłączy kołnierzowych

więcej >>>

filtry do instalacji sprężonego powietrza wstępne odolejające i węgloweFiltry sprężonego powietrza z przyłączem gwintowanym i kołnierzowym

w zależności od zastosowanego wkładu filtracyjnego skutecznie zatrzymują zanieczyszczenia stałe a także aerozole i mgłą olejową jak również pozostałości smakowe i zapachowe
zakres wydajności
  • 35 do 1900 m3/h dla przyłączy gwintowanych
  • 1400 do 12600 m3/h dla przyłączy kołnierzowych

więcej >>>

wymienne wkłady filtracyjne do filtrów sprężonego powietrza,wymienne wkłady filtrów w instalacjach sprężonego powietrza

dostarczamy wkłady filtracyjne do prawie wszystkich typów wiodących producentów

więcej >>>

osuszacze adsorpcyjne ziębnicze i membranowe do usuwania wilgoci z instalacji sprężonego powietrza,osuszacze sprężonego powietrza

Osuszacze mają za zadanie oddzielić i usunąć wilgoć z instalacji sprężonego powietrza do poziomu stawianego przez ciąg technologiczny
zakres wydajności:
  • 54 do 1800 m3/h dla osuszaczy ziębniczych (temperatura pktu rosy +3 st. C
  • 50 do 3000 litrów/min dla osuszaczy membranowych (obniżenie temperatury pktu rosy o 20K)
  • 5 do1200 m3/h dla osuszaczy adsorpcyjnych z regeneracją na zimno
  • 425 do 15000 m3 dla osuszaczy z regeneracją zewnętrzną na gorąco i regeneracją próżniową (temperatura pktu rosy -20 do -70 st.C

więcej >>>

żele do osuszaczy w instalacjach sprężonego powietrza,żele do osuszaczy sprężonego powietrza

Po pewnym okresie eksploatacji, środek osuszający traci swą zdolność regeneracji - dla przywrócenia sprawności osuszaczy adsorpcyjnych konieczna jest wtedy wymiana żelu na nowy

więcej >>>

układy przygotowania powietrza do oddychania do celów medycznych i dla obsługi technologicznejzestawy przygotowania powietrza do oddychania

Są procesy technologiczne i remontowe uniemożliwiające obsługę bez zastosowania zabezpieczeń dróg oddechowych. Proponujemy dostawę bezpiecznych urządzeń spełniających wymagania norm Europejskich w zakresie jakości powietrza wykorzystywanego do oddychania.

więcej >>>

separatory oleju i wody z kondensatu w insatalacjach sprężonego powietrzaseparatory kondensatu do oczyszczania kondensatu wydzielonego w procesie sprężania powietrza i odprowadzonego z instalacji

kondensat zawiera pozostałości oleju i jest odpadem, który jest ściekiem dlatego ZABRANIA SIĘ!!!  odprowadzać go bezpośrednio do gleby lub kanalizacji. Dla obniżenia kosztów utylizacji proponujemy zastosowanie specjalnych separatorów oleju i wody

więcej >>>

wkłady węglowe do separatorów oleju i wody z kondensatu w instalacjach sprężonego powietrza,filtry węglowe do separatorów kondensatu

Filtry węglowe ulegają stopniowemu nasyceniu i dla przywrócenia wysokiej jakości oddzielania oleju z kondensatu należy je okresowo wymieniać

więcej >>>

automatyczne zawory wydmuchowe dreny kondensatu w instalacjach sprężonego powietrzadreny kondensatu (automatyczne zawory wydmuchowe)

 Zawory spustowe do odprowadzania kondensatu z instalacji sprężonego powietrza umożliwiają w sposób skuteczny i bezobsługowy odprowadzenie wykroplonej wody z instalacji sprężonego powietrza

więcej >>>

aie-saver magazyn sprężonego powietrzazawory _AIR SAWING - eksploatacja zbiorników ciśnieniowych

podczas dłuższej przerwy technologicznej przerwy w pracy zakładu (np 2 lub 3 zmiana) możne skutecznie zaoszczędzić na pracy sprężarki a jednocześnie przyspieszyć gotowość do pracy dzięki zastosowaniu zaworu sterowanego uniemożliwiającego opróżnienia zbiornika sprężonego powietrza mimo nieszczelności na odbiornikach

więcej >>>

Oferujemy kompleksową obsługę w w/w zakresie dostaw:

 I oczywiście krótką informację:

 Gdzie należy zabudować urządzenia do oczyszczania sprężonego powietrza

Wybrane zagadnienia pneumatyki

HOME  KONTAKT  telefon: (+48) 787 715 251;  mail: ecofilter(at)ecofilter.pl  OFERTA

mail:ecofilter(at)ecofilter.pl  Phone (+48) 787 715 251 KONTAKT  OFERTA   faq
polityka prywatności