Zbiorniki ciśnieniowe sprężonego powietrza

Zbiorniki kompensacyjne

zbiornik ciśnieniowy (wyrównawczy) stojący - do sprężonego powietrzaZbiorniki wyrównawcze sprężonego powietrza

  Aby była możliwa prawidłowa praca sprężarki konieczne jest zastosowanie zbiorników kompensacyjnych. Wielkość zbiornika winna być dobrana odpowiednio do wielkości sprężarki. Przy czym zbiornik nie stanowi magazynu sprężonego powietrza (za wyjątkiem szczególnych  wymagań technologicznych)

 

Oferowane przez nas zbiorniki posiadają certyfikaty wydane prze z Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego.

Zbiorniki ciśnieniowe produkowane są zgodnie z Dyrektywami Nr 87/404/EWG lub 97/23/WE

 

 Zbiorniki podlegają odbiorowi przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego.biornik sprężonego powietrza,

    W związku z tym zbiorniki kompensacyjne muszą być wykonane zgonie z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach.

 • Każdy zbiornik musi posiadać indywidualny paszport techniczny
 • Każdy zbiornik musi być wyposażony w odpowiednią armaturę zabezpieczającą i kontrolną
 • Podstawowa armatura w jaką jest wyposażony zbiornik ciśnieniowy do sprężonego powietrza >>>>>
 • Zakres naszej oferty obejmuje zbiorniki ciśnieniowe sprężonego powietrza o parametrach:
 • - ciśnienia od 10 do 40 bar
 • - pojemność od 100 do 30 000 litrów
 • - zbiorniki do oczyszczarek strumieniowych (piaskarek)

  W zbiorniku ciśnieniowym wydziela się znaczna ilość kondensatu. Jest to proces ciągły, a więc okresowe ręczne otwieranie zaworu spustowego nie rozwiązuje problemu. Dlatego proponujemy zabudowanie:

   automatycznych zaworów spustowych.

HOME  KONTAKT  telefon: (+48) 787 715 251;  mail: ecofilter(at)ecofilter.pl  OFERTA

mail:ecofilter(at)ecofilter.pl  Phone (+48) 787 715 251 KONTAKT  OFERTA   faq
polityka prywatności