EcoFilter

Biuro Obsługi Klienta

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Os. Pułanki 15/4

tel.  (+48) 787715251

(+48) 15 8193180

mailto:ecofilter(at)ecofilter.pl

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 

 1. 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Bogusław Pietrzyk, os. Pułanki 15 / 4, 27-400 Ostrowiec Św.
  NIP: 661-106-04-54, tel. +48 787715251, e-mail: ecofilter@ecofilter.pl
 2. 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowaną pod naszym adresem wiadomość/nawiązania kontaktu i potencjalnej dalszej współpracy odpowiednio, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia.
 3. 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji/realizacji umowy, a po okresie jej obowiązywania, przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń z niej wynikających oraz okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. 4. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim – odbiorom w rozumieniu art. 4 pkt 9) Rozporządzenia z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych, jak również do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywało się na podstawie udzielonej zgody.
 6. 6.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 7. 7.Decyzje w oparciu o podane przez Państwa dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 8. 8. Obsługujemy tylko podmioty gospodarcze, nie gromadzimy ani nie pozyskujemy żadnych danych osób fizycznych.

wersja pdf

 • Dostarczamy produkty na teren województwa:
 • Województwo Dolnośląskie ze stolicą Wrocław
 • województwo Kujawsko Pomorskie ze stolicą Bydgoszcz
 • Województwo Lubelskie ze stolicą Lublin
 • Województwo Lubuskie ze stolicą Zielona Góra
 • Województwo Łódzkie ze stolicą Łódź
 • Województwo Małopolskie ze stolicą Kraków
 • Województwo Mazowieckie ze stolicą Warszawa
 • Województwo Opolskie ze stolicą Opole
 • Województwo Podkarpackie ze stolicą Rzeszów
 • Województwo podlaskie ze stolicą Białystok
 • Województwo Pomorskie ze stolicą Gdańsk
 • Województwo Śląskie ze stolicą Katowice
 • Województwo Świętokrzyskie ze stolicą Kielce
 • Województwo Warmińsko Mazurskie ze stolicą Olsztyn
 • Województwo Wielkopolskie ze stolicą Poznań
 • Województwo Zachodniopomorskie ze stolicą Szczecin

HOME  KONTAKT  telefon: (+48) 787 715 251;  mail: ecofilter(at)ecofilter.pl  OFERTA

mail:ecofilter(at)ecofilter.pl  Phone (+48) 787 715 251 KONTAKT  OFERTA   faq
polityka prywatności