Filtry osadnikowe do oddzielania  cząstek stałych

filtyry osadnikowe do zastosowań przemysłowych

Filtry osadnikowe do zastosowań przemysłowych

Filtry osadnikowe służą do zabezpieczania urządzeń instalacji technologicznych  przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Posiadają zwartą zabudowę. Podstawowe elementy składowe do obudowa i wkład filtracyjny.

wyposażone są w króćce wlot/wylot, oraz króćce technologiczne tj, odpowietrzające,  spustowe, pomiaru różnicy ciśnień

Czyszczenie wkładu filtracyjnego wykonuje się po otwarciu komory filtra 

Parametry techniczne filtrów osadnikowych:

 • zakres średnic nominalnych: od DN50 do DN300 - możliwe wykonanie do DN 800
 • dokładność filtracji selektywność: od 0,1 mm,
 • materiał obudowy: stal węglowa, kotłowa lub kwasoodporna,
 • materiał sita: stal kwasoodporna.
 • wymaga minimalnej obsługi
 • wykonanie z wysokogatunkowych stali
 • wysoka jakość podzespołów
 • wykonanie higieniczne
 • dobór szczeliny od 0,1 mm
 • możliwa praca przy niskich i wysokich ciśnieniach

Uzyskiwane efekty 

 • ograniczenie ilości zanieczyszczeń stałych w systemie
 • możliwość powtórnego wykorzystania przefiltrowanego medium w dalszych procesach technologicznych
 • wysoka wydajność przy stosunkowo małym zapotrzebowaniu na energię elektryczną
 • zminimalizowane koszty przestojów i konserwacji
 

Najważniejszy obszary zastosowania:

 • Przemysł energetyczny filtry osadnikowe wykorzystywane są do  filtracji wody technologicznej, filtracji wody smarnej pomp głównych, filtracji wody zasilające kotły, filtracji kondensatu,
 • w technice ciepłowniczej filtry osadnikowe wykorzystywane są do oczyszczania wody w instalacjach wody sieciowej, wody technologicznej i zasilania kotła, w układach paliwowych kotła.
 • w przemyśle hutniczym filtry osadnikowe wykorzystywane są do zabezpieczenie dysz spryskiwaczy w ciągu technologicznym produkcji stali, zabezpieczenie układu chłodzenia palników, zabezpieczenie chłodnic sprężarek powietrza
 • w przemyśle farmaceutycznym filtry osadnikowe stosuje się  w liniach technologicznych ujednorodniania mas,
 • w przemyśle chemicznym filtry osadnikowe wykorzystuje się  w układach technologicznych oraz układach pomocniczych, w instalacjach wodnych chłodzenia chłodnic oleju sprężarek powietrza, w instalacjach rekuperingu proszku, filtracji żywic, smarów,
 • Filtry osadnikowe znalazły również zastosowanie w przemyśle rafineryjnym,
 • w przemyśle celulozowo papierniczym wykorzystuje się filtry osadnikowe do zabezpieczenia pomp wody technologicznej,
 • w przemyśle rolniczym stosuje się filtry osadnikowe do zabezpieczenia układów nawadniających,
 • w branży spożywczej filtry osadnikowe wykorzystuje się do zabezpieczenia linii technologicznej produkcji soków, jogurtów,
 • branża cukrownicza stosuje filtry osadnikowe do oczyszczania soku dyfuzyjnego,
 • do celów bytowych i komunalnych wykorzystuje się filtry osadnikowe w oczyszczalniach ścieków, podczyszczalniach wody technologicznej,

HOME  KONTAKT  telefon: (+48) 787 715 251;  mail: ecofilter(at)ecofilter.pl  OFERTA

mail:ecofilter(at)ecofilter.pl  Phone (+48) 787 715 251 KONTAKT  OFERTA   faq
polityka prywatności