Skuteczne tanie w eksploatacji niedrogie w zakupie separatory oleju i wody i automatyczne zawory spustowe

zbiornik ciśnieniowy do instalacji sprężonego powietrza, umożliwia poprawną pracę kompresora, zmniejsza whania ciśnienia sprężonego powietrza, filtry zabudowane w kompresorach: filtry powietrza, filtry oleju, separatory oleju puszkowe, separatory oleju koszowe, obróbka powietrza - usuwanie zanieczyszczeń i wody z instalacji sprężonego powietrza,Wytwarzanie sprężonego powietrza:

Dosyć często można jeszcze spotkać urządzenia do wytwarzania sprężonego powietrza składające się tylko ze sprężarki i zbiornika ciśnieniowego.

Układ taki niestety jest bardzo kłopotliwy w eksploatacji. Duże ilości wody zakłócają proces technologiczny, utrudniają pracę narządzi i znacznie skracają ich okres eksploatacji.

SKĄD TA WODA?? W POWIETRZU. Jeżeli wilgotność względna zasysanego powietrza wynosi 80 % to po sprężeniu do ciśnienia 10 bar wyniesie 800 %. 10-ciokrotnie wzrośnie także koncentracja zassanych zanieczyszczeń, oraz dołączą wtrącenia olejowe z oleju roboczego - w przypadku sprężarek z wtryskiem oleju.

zbiorniki ciśniowe, kompensacyjne do sprężonego powietrza podlegają odbiorowi UDT, umożliwiają poprawną pracę kompresora, automatyczne zawory spustowe (wydmuchowe) kondensatu z instalacji sprężonego powietrza, wygodna eksploatacja, brak problemów technologicznych, odwadniacz cyklonowy jest wyposażony w automatyczny zawór spustowy kondensatu, jest to więc urządzenie bezobsługowe, dział pewnie i skutecznie, odwadniacze cyklonowe usuwają ok. 99 % wilgoci i zanieczyszczeń stałych, to przedłużony okres eksploatacji innych urządzeń technologicznych, wydzielonego kondensatu ze względu na zawartość oleju nie wolno odprowadzać bezpośrednio do gleby, czy kanalizacji, należy go poddać utylicacji przy pomocy separatora oleju i wodu z kondensatu, układ ten nie w każdej sytuacji, jest odpowiedni - wystarczy kliknąć aby zobaczyć jakie elementy instalacji sprężonego powietrza winny być zainstalowane, filtry zabudowane w kompresorach: filtry powietrza, filtry oleju, separatory oleju puszkowe, separatory oleju koszowe, Usuwanie wody (kondensatu) z instalacji

Nie zawsze istnieje konieczność bardzo dokładnego oczyszczania sprężonego powietrza, nie w każdej sytuacji wiadomo co tak naprawdę jest konieczne, dlatego modernizację instalacji można prowadzić etapowo:

Sytuacja poprawia się zdecydowanie po zastosowaniu dwu niepozornych urządzeń.

  • Odwadniacza cyklonowego
  • i Automatycznego zaworu spustowego

Jest to tanie i skuteczne rozwiązanie - jeżeli układ taki nie spełnia wymagań technologicznych zastosujemy dodatkowo filtr wstępny o dokładności oczyszczania 1 mikron>>>>

Oczywiście zastosowanie takiego układu nie spełni wymagań dla każdego procesu technologicznego.

  Wyposażenie i sposób zabudowania poszczególnych elementów układu wytwarzania i oczyszczania sprężonego powietrza zarówno pod względem rodzaju jak i rozmieszczenia mogą oczywiście znacznie się różnić od przedstawionego schematu. Uzależnione jest to przede wszystkim od wymagań jakie stawiamy przed jakością sprężonego powietrza.

większe wymagania >>>>>>

HOME  KONTAKT  telefon: (+48) 787 715 251;  mail: ecofilter(at)ecofilter.pl  OFERTA

mail:ecofilter(at)ecofilter.pl  Phone (+48) 787 715 251 KONTAKT  OFERTA   faq
polityka prywatności