Klasy zanieczyszczeń DIN ISO 8573-1, a możliwości wykorzystania sprężonego powietrza

Poniższa tabela przedstawia podstawowe wytyczne  zastosowania urządzeń do oczyszczania sprężonego powietrza używanego do określonych celów

Zastosowanie sprężonego powietrza Jakie składniki układu oczyszczania sprężonego powietrza należy zastosować Klasa według
DIN ISO 8573-1
Olej Pył Woda
Zwykłe powietrze użytkowe
Powietrze do nawiewu
  - - -
Piaskowanie
Proste roboty lakiernicze
odwadniacz cyklonowy - odśrodkowy do wstępnego usunięcia zanieczyszczeńfiltr wstępny, pozwala usunąć większość zanieczyszczeń stałych - 3 -
Transport pneumatyczny
Ogólne powietrze warsztatowe
Piaskowanie przy podwyższonych wymaganiach
Proste malowanie natryskowe
odwadniacz cyklonowy - odśrodkowy do wstępnego usunięcia zanieczyszczeńfiltr wstępny, pozwala usunąć większość zanieczyszczeń stałychosuszacz chłodniczy - najczęściej używany odpowiedni do znakomitej większości zastosowań 5 3 4
Narzędzia pneumatyczne
Powietrze do sterowania
Malowanie natryskowe
Kondycjonowanie
Fluidyzacja
Technika pomiarowo-regulacyjna
odwadniacz cyklonowy - odśrodkowy do wstępnego usunięcia zanieczyszczeńfiltr wstępny, pozwala usunąć większość zanieczyszczeń stałychosuszacz chłodniczy - najczęściej używany odpowiedni do znakomitej większości zastosowańMikrofiltr  - usuwa pozostałe drobiny wody i mgły olejowej 1 1 4
Laboratoria dentystyczne
Laboratoria fotograficzne
odwadniacz cyklonowy - odśrodkowy do wstępnego usunięcia zanieczyszczeńfiltr wstępny, pozwala usunąć większość zanieczyszczeń stałychosuszacz chłodniczy - najczęściej używany odpowiedni do znakomitej większości zastosowańMikrofiltr  - usuwa pozostałe drobiny wody i mgły olejowej 1 1 4
Powietrze do sterowania
Instrumenty pneumatyczne
Pneumatyka
Malowanie natryskowe przy podwyższonych wymaganiach jakościowych
Obróbka powierzchniowa
Powietrze do oddychania
odwadniacz cyklonowy - odśrodkowy do wstępnego usunięcia zanieczyszczeńfiltr wstępny, pozwala usunąć większość zanieczyszczeń stałychMikrofiltr  - usuwa pozostałe drobiny wody i mgły olejowejosuszacz adsorpcyjny - spełnia wymagania najbardziej wymagających urządzeń technologicznychfiltr wstępny, pozwala usunąć większość zanieczyszczeń stałychfiltr z węglem atywnym - usuwa pozostałości zapachowe i resztki oleju

lub

odwadniacz cyklonowy - odśrodkowy do wstępnego usunięcia zanieczyszczeńfiltr wstępny, pozwala usunąć większość zanieczyszczeń stałychMikrofiltr  - usuwa pozostałe drobiny wody i mgły olejowejosuszacz membranowy - obniża wilgotność o określoną różnicę temperatury punktu rosyfiltr z węglem atywnym - usuwa pozostałości zapachowe i resztki oleju

1 1 1-3
Technika medyczna
Powietrze do oddychania
Transport pneumatyczny przy podwyższonych wymaganiach jakościowych
Przemysł środków spożywczych
odwadniacz cyklonowy - odśrodkowy do wstępnego usunięcia zanieczyszczeńfiltr wstępny, pozwala usunąć większość zanieczyszczeń stałychosuszacz chłodniczy - najczęściej używany odpowiedni do znakomitej większości zastosowańMikrofiltr  - usuwa pozostałe drobiny wody i mgły olejowejfiltr z węglem atywnym - usuwa pozostałości zapachowe i resztki olejufiltr sterylny - usuwa 100% grzybów i bakterii

lub

odwadniacz cyklonowy - odśrodkowy do wstępnego usunięcia zanieczyszczeńfiltr wstępny, pozwala usunąć większość zanieczyszczeń stałychMikrofiltr  - usuwa pozostałe drobiny wody i mgły olejowejosuszacz membranowy - obniża wilgotność o określoną różnicę temperatury punktu rosyfiltr z węglem atywnym - usuwa pozostałości zapachowe i resztki oleju

1 1 3-4
Browary
Mleczarnie
Przemysł farmaceutyczny
odwadniacz cyklonowy - odśrodkowy do wstępnego usunięcia zanieczyszczeńfiltr wstępny, pozwala usunąć większość zanieczyszczeń stałychMikrofiltr  - usuwa pozostałe drobiny wody i mgły olejowejosuszacz adsorpcyjny - spełnia wymagania najbardziej wymagających urządzeń technologicznychfiltr wstępny, pozwala usunąć większość zanieczyszczeń stałychfiltr z węglem atywnym - powiększ widokfiltr sterylny - usuwa 100% grzybów i bakterii

lub

odwadniacz cyklonowy - odśrodkowy do wstępnego usunięcia zanieczyszczeńfiltr wstępny, pozwala usunąć większość zanieczyszczeń stałychMikrofiltr  - usuwa pozostałe drobiny wody i mgły olejowejosuszacz membranowy - obniża wilgotność o określoną różnicę temperatury punktu rosyfiltr wstępny, pozwala usunąć większość zanieczyszczeń stałychfiltr z węglem atywnym - usuwa pozostałości zapachowe i resztki olejufiltr sterylny - usuwa 100% grzybów i bakterii

1 1 1-3

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to iż nieodłącznym produktem powstającym w procesie sprężania powietrza jest kondensat, który oprócz pary wodnej zawiera pewne ilości zanieczyszczeń i pozostałości olejowych i jako odpad, który nie jest ściekiem nie może zosta odprowadzony do kanalizacji czy gruntu. Odprowadzanie kondensatu z instalacji sprężonego powietrza następuje ekonomicznie i niezawodnie przy pomocy:

Natomiast sam kondensat winien by poddany utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

HOME  KONTAKT  telefon: (+48) 787 715 251;  mail: ecofilter(at)ecofilter.pl  OFERTA

mail:ecofilter(at)ecofilter.pl  Phone (+48) 787 715 251 KONTAKT  OFERTA   faq
polityka prywatności