Sito obrotowe z napływem zewnętrznym serii LB

sito obrotowe do oczyszczania osadów z napływem zewnętrznym LB;sita obrotowe z napływem zewnętrznym

Sito obrotowe z napływem zewnętrznym  do oczyszczania cieczy z zanieczyszczeń stałych powstałych w różnych procesach technologicznych. Zanieczyszczona ciecz doprowadzana jest poprzez kolektor obracającego się bębna filtrującego wykonanego z sita szczelinowego, sita tkanego lub perforowanego. Zanieczyszczenia przyczepiają się do zewnątrz sita i są transportowane górną częścią bębna, następnie są zgarniane i odpadają od sita,  przefiltrowana ciecz spływa do wanny odpływowej, a stamtąd odprowadzana jest króćcem odpływowym

parametry techniczne:

 • wiele modeli o zakresie wydajności od 5 do 1390 m3/h
 • bęben szczelinowy o szczelinie od 0,1 do 10 mm
 • materiał kadłuba stal kwasoodporna
 • sito stal kwasoodporna
 • kołnierze przyłączeniowe aluminium
 • obudowa łożysk staliwo malowane
 • układ myjący sito stal kwasoodorna

sita obrotowe z napływem wewnętrznym są stosowane do filtracji m.in.

 • w oczyszczalniach ścieków komunalnych
 • w oczyszczalniach ścieków przemysłowych
 • do oczyszczania wody użytkowej
 • przemysł cukrowniczy:
  • wyławiacz kamieni
  • filtracja wody spławiakowej
  • wstępne podczyszczanie wody z piasku
  • filtracja soku dyfuzyjnego
 • przemysł spożywczy
  • zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego
  • mechaniczne podczyszczanie ścieków
  • ciągła filtracja wody spławiakowej
  • lokalne podczyszczanie wody z mycia owoców i warzyw
 • przemysł browarniczy
  • podczyszczanie ścieków z browaru
  • filtracja wody z mycia kadzi fermentacyjnych
 • usługi pralnicze
  • filtracja wody technologicznej
 • przemysł drzewny
  • podczyszczanie wody technologicznej
 • przemysł wydobywczy
  • oczyszczanie rudy po procesie mielenia przed flotowaniem
 • ochrona środowiska
  • komunalne oczyszczalnie ścieków - spełniają rolę kraty gęstnej do oczyszczania wstępnego ścieków na dopływie do oczyszczalni, oraz jako wstępny zagęszczacz osadów ściekowych
  • wstępna filtracja wód powierzchniowych do celów komunalnych i przemysłowych
 • recykling tworzyw sztucznych
  • podczyszczanie wody wody z układów mycia tworzywa
  • filtracja wody chłodzącej wtryskarek do podczyszczania ścieków przed ich odprowadzeniem do oczyszczalni
 • przemysł mięsny, drobiarstwo
  • mechaniczne podczyszczanie ścieków poubojowych
  • podczyszczanie wody z oczyszczania podrobów
  • podczyszczanie wody ze skubaczek
  • do podczyszczania wody po myciu pojemników i pojazdów
  • podczyszczanie solanki z nastrzykiwarek
 • branża rybna
  • podczyszczanie ścieków z przetwórstwa
  • ciągła filtracja wody z hodowli ryb

HOME  KONTAKT  telefon: (+48) 787 715 251;  mail: ecofilter(at)ecofilter.pl  OFERTA

mail:ecofilter(at)ecofilter.pl  Phone (+48) 787 715 251 KONTAKT  OFERTA   faq
polityka prywatności