Usuwanie wilgoci ze sprężonego powietrza - osuszacze  KSI Filtertechnik

Najczęściej wykorzystywane osuszacze to:

osuszacze chłodnicze - ziębnicze do instalacji sprężonego powietrza Osuszacz chłodniczy (ziębniczy)

 • Tani i prosty w eksploatacji osuszacz ziębniczy, standartowa temperatura punktu rosy +3 st. C
 • odpowiedni dla większości normalnych procesów technologicznych
 •     Osuszacz ten swoją funkcją i zasadą działania przypomina lodówkę. Jest wyjątkowo przyjazny w eksploatacji obniża temperaturę punktu rosy do + 3 st. C (w niektórych wykonaniach do + 7 st. C). W znakomitej większości przypadku, gdy instalacja wykonana jest w całości w ogrzewanym zamkniętym obiekcie wystarcza zastosowanie tego typu osuszacza w komplecie z odpowiednio dobranym zespołem filtrów

     Oferujemy urządzenia różnej wielkości dostosowane do indywidualnych potrzeb o zakresie wydajności:

  - od 42 do 1350 m3/h

szczegóły>>>

osuszacze adsorpcyjne do sprężonego powietrza Osuszacz adsorpcyjny

 • dla dużych wymagań technologicznych - standartowa temperatura punktu rosy minus 40 st. C, możliwe osiągnięcie temperatury punktu rosy minus 70 st. C

  W przypadku zwiększonych wymagań np.: układy automatyki, wymagania technologiczne, instalacje prowadzone na zewnątrz istnieje konieczność obniżenia temperatury punktu rosy do poziomu minus 40 st. C lub innej. Wtedy istnieje konieczność zastosowania osuszaczy adsorpcyjnych. Osuszacz składa się z dwu naprzemiennie regenerowanych kolumn. Regeneracja w zależności od typu osuszacza realizowana jest za pomocą strumienia sprężonego powietrza, bądź zewnętrznego źródła ciepła.

   Oferujemy urządzenia różnej wielkości dostosowane do indywidualnych potrzeb o zakresie wydajności: od 5 do 360 m3/h

więcej>>>

adsorbery z węglem aktywnym

osuszacze membranowe do sprężonego powietrza Osuszacz membranowy

 • Najczęściej stosowany do:
 • sterowanie i napędy pneumatyczne
 • pistolety lakiernicze, dla dużych wymagań jakościowych malowanej powierzchni

 Ciekawą propozycją osuszania sprężonego powietrza dla niewielkich odbiorników, oraz wszędzie tam gdzie jest trudnodostępne zewnętrzne źródło zasilania jest osuszacz membranowy.
   Osuszacz ten nie potrzebuje żadnego zasilania. Osuszanie następuje za pomocą strumienia powrotnego.

więcej>>>

żele- wkłady osuszające do osuszaczy adsorpcyjnych żele pakiety naprawcze do osuszaczy

 więcej>>>


Sprężone powietrze zawiera znaczne ilości pary wodnej , która po skropleniu ujawnia się w instalacji sprężonego powietrza w postaci kondensatu (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami kondensatu nie wolno odprowadzać bezpośrednio do gruntu czy instalacji kanalizacyjnej >>>>>) .

Osuszanie sprężonego powietrza jest więc w rzeczywistości procesem polegającym na usunięciu określonej "części" pary wodnej zawartej w powietrzu. Parametrem określającym maksymalną zawartość wody w postaci pary jest tzw. temperatura punktu rosy - czyli taka zawartość pary wodnej w powietrzu przy której pojawiają się pierwsze kropelki rosy. W procesie osuszania spotkamy się więc często z określeniem "obniżenie temperatury punktu rosy"- czyli zmniejszenie zawartości pary wodnej w sprężonym powietrzu do poziomu odpowiadającego określonej temperaturze punktu rosy.

Wyżej zaprezentowane osuszacze go sprężonego powietrza mają różne zasady działania, do swojego działania wykorzystują energię sprężonego powietrza (w postaci strumienia powrotnego), ewentualnie są zasilane z zewnętrznego zazwyczaj elektrycznego źródła energii.

Wszystkie sposoby osuszania wykorzystują natomiast własności fizyczne gazu jakim jest powietrze i para wodna. Otóż jak się okazuje te dwa składniki mieszają się ze sobą w ściśle określonych proporcjach zależnych od temperatury. Oznacza to że dla danej temperatury i ciśnienia istnieje stała maksymalna zawartość pary wodnej w postaci gazowej, powyżej której wilgoć występuje tylko w postaci skroplonej. Okazuje się że nawet krótkotrwałe schłodzenie powietrza powoduje wykroplenie pary wodnej, którą wystarczy odprowadzić np. wykorzystując automatyczne spusty kondensatu, aby pozbyć się problemów. Zawartość wilgoci jest zdefiniowana przy pomocy temperatury punktu rosy, który jednoznacznie określa maksymalną zawartość wilgoci w postaci pary wodnej w powietrzu.

Co to oznacza w praktyce?

         Sprężone powietrze zawiera znaczne ilości pary wodnej , która po skropleniu ujawnia się w instalacji sprężonego powietrza w postaci kondensatu (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami kondensatu nie wolno odprowadzać bezpośrednio do gruntu czy instalacji kanalizacyjnej >>>>>) . Osuszanie sprężonego powietrza jest więc w rzeczywistości procesem polegającym na usunięciu określonej "części" pary wodnej zawartej w powietrzu. Parametrem określającym maksymalną zawartość wody w postaci pary jest tzw. temperatura punktu rosy - czyli taka zawartość pary wodnej w powietrzu przy której pojawiają się pierwsze kropelki rosy. W procesie osuszania spotkamy się więc często z określeniem "obniżenie temperatury punktu rosy"- czyli zmniejszenie zawartości pary wodnej w sprężonym powietrzu do poziomu odpowiadającego określonej temperaturze punktu rosy.

powrót do początku strony

HOME  KONTAKT  telefon: (+48) 787 715 251;  mail: ecofilter(at)ecofilter.pl  OFERTA

mail:ecofilter(at)ecofilter.pl  Phone (+48) 787 715 251 KONTAKT  OFERTA   faq
polityka prywatności