Sito obrotowe z napływem wewnętrznym serii LBW (Roto Sito)

sito obrofowe filtracyjne z napływem wewnętrznym,sita obrotowe z napływem wewnętrznym

Sita obrotowe z napływem wewnętrznym doskonale sprawdzają się w procesie oczyszczania części stałych w wielu liniach technologicznych.

zanieczyszczona ciecz podana do wnętrza obracającego się bębna filtracyjnego wykonanego z sita perforowanego, szczelinowego lub tkanego.. Zatrzymane przez sito zanieczyszczenia są transportowane na zewnątrz za pomocą spirali. Przefiltrowana ciecz natomiast spływa do wanny odpływowej

parametry techniczne:

 • bęben wykonany z sita szczelinowego - dokładność filtracji 0,1 do 10 mm
 • bęben wykonany z sita tkanego - oczko od 50 mikronów
 • bęben wykonany z blachy perforowanej - oczko od 1 mm
 • zakres wydajności dla wody zanieczyszczonej 1500 do 2400 m3/h

sita obrotowe z napływem wewnętrznym są stosowane do filtracji m.in. w następujących gałęziach przemysłu

 • przemysł cukrowniczy:
  • wyławiacz kamieni
  • filtracja wody spławiakowej
  • wstępne podczyszczanie wody z piasku
  • filtracja soku dyfuzyjnego
 • przemysł spożywczy
  • zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego
  • mechaniczne podczyszczanie ścieków
  • ciągła filtracja wody spławiakowej
  • lokalne podczyszczanie wody z mycia owoców i warzyw
 • przemysł browarniczy
  • podczyszczanie ścieków z browaru
  • filtracja wody z mycia kadzi fermentacyjnych
 • usługi pralnicze
  • filtracja wody technologicznej
 • przemysł drzewny
  • podczyszczanie wody technologicznej
 • przemysł wydobywczy
  • oczyszczanie rudy po procesie mielenia przed flotowaniem
 • ochrona środowiska
  • komunalne oczyszczalnie ścieków - spełniają rolę kraty gęstnej do oczyszczania wstępnego ścieków na dopływie do oczyszczalni, oraz jako wstępny zagęszczacz osadów ściekowych
  • wstępna filtracja wód powierzchniowych do celów komunalnych i przemysłowych
 • recykling tworzyw sztucznych
  • podczyszczanie wody wody z układów mycia tworzywa
  • filtracja wody chłodzącej wtryskarek do podczyszczania ścieków przed ich odprowadzeniem do oczyszczalni
 • przemysł mięsny, drobiarstwo
  • mechaniczne podczyszczanie ścieków poubojowych
  • podczyszczanie wody z oczyszczania podrobów
  • podczyszczanie wody ze skubaczek
  • do podczyszczania wody po myciu pojemników i pojazdów
  • podczyszczanie solanki z nastrzykiwarek
 • branża rybna
  • podczyszczanie ścieków z przetwórstwa
  • ciągła filtracja wody z hodowli ryb

HOME  KONTAKT  telefon: (+48) 787 715 251;  mail: ecofilter(at)ecofilter.pl  OFERTA

mail:ecofilter(at)ecofilter.pl  Phone (+48) 787 715 251 KONTAKT  OFERTA   faq
polityka prywatności