Usuwanie wilgoci z instalacji sprężonego powietrza

Usuwanie wilgoci w postaci pary - osuszanie sprężonego powietrza

zbiorniki ciśnieniowe do sprężonego powietrza, kompensacja pulsacji ciśnień sprzężonego powietrza, filtry przemysłowe, filtr wstępny o dokładności oczyszczania do 1 mikrona, odwadniacz (oddzielacz) cyklowy, skutecznie oddziela wykroplony kondensat ze sprężonego powietrza, odwadniacz cyklonowy jest wyposażony w automatyczny spust kondensatu, który niezawodnie odprowadza wykroplony kondensat na zewnątrz instalacji, bardzo pomocne jest wyposażenie zbiornika ciśnieniowego w automatyczny zawór spustowy kondensatu, osuszacz chłodniczy (ziębniczy) obniża zawartość wilgoci do temperatury pnktu rosy ok. + 3 st. Celsjusz, osuszacz winien być również wyposażony w automatyczny zawór spustowy kondensatu ze względu na zawartość oleju kondensatu nie wolno odprowadzać bezpośrednio do gleby czy kanalizacji. Kondensat należy poddać uzdatnieniu przy pomocy separatora kondensatu, czy to wystarczy? można łatwo sprawdzić jakie powietrze winno być użyte dla poszczególnych zastosowań, filtry zabudowane w kompresorach: filtry powietrza, filtry oleju, separatory oleju puszkowe, separatory oleju koszowe, filtry są najczęście również wyposażone w automayczne zawory spustowe kondensatu,

Aby zapobiec wykraplaniu się kondensatu w instalacji stosujemy osuszacze.

W układzie obok zastosowano osuszacz ziębniczy do sprężonego powietrza. Uzyskiwana temperatura punktu rosy to + 3 st. Celsjusza.

W praktyce oznacza to taką sytuację - jeżeli temperatura powietrza w rurociągu (temperatura otoczenie) nie spadnie poniżej 3 st. Celsjusza kondensat nie wykropli się. Nie oznacza to jednak całkowitego braku pary wodnej w powietrzu - zawartość wody w postaci pary pozostaje na poziomie ok. 6g/m3.

Układ taki jest odpowiedni dla większości zastosowań, gdzie zarówno sprężarkownia, ja i instalacja znajdują się w otoczeniu, gdzie temperatura nie spada poniżej 3 st, Celsjusza.

Filtr wstępny zatrzymuję cząstki stałe o wielkości do 1 mikrona, nie zatrzymuje olejów w postaci aerozoli. Jeżeli istnieje potrzeba dokładniejszego oczyszczenia sprężonego powietrza trzeba zastosować dodatkowo filtr o dokładności oczyszczania 0,01 mikrona.

Jeżeli wilgotność względna zasysanego powietrza wynosi 80 % to po sprężeniu do ciśnienia 10 bar wyniesie 800 %. 10-ciokrotnie wzrośnie także koncentracja zassanych zanieczyszczeń, oraz dołączą wtrącenia olejowe z oleju roboczego - w przypadku sprężarek z wtryskiem oleju.
<<<< mniejsze wymagania  

większe wymagania>>>>>>

HOME  KONTAKT  telefon: (+48) 787 715 251;  mail: ecofilter@ecofilter.pl  OFERTA

mail: ecofilter@ecofilter.pl  Phone (+48) 787 715 251 KONTAKT  OFERTA   faq
polityka prywatności