Wstępne usuwanie zanieczyszczeń z instalacji sprężonego powietrza

zbiorniki kompensacyjne do instalacji przemysłowej, umozliwiają poprawną pracę sprężarki, zmniejszają wahania ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza, filtry przemysłowe, filtr wstępny o dokładności oczyszczania 1 mikron, filtr jest wyposażony w zawór wydmuchowy (spustowy) do usuwania wigoci w postaci wytrąconego kondensatu, wytrącona w zbiorniku wilgoć w postaci kondensatu zostaje odprowadzona na zewnątrz, odwadniacze (separatory) cyklonowe bardzo skutecznie oddzielają skroplony kondensat pary wodnej, separator cyklonowy jest wyposażony w automatyczny zawór spustowy do wygodnego i niezawodnego oddzielania kondensatu z instalacji sprężonego powietrza, separator kondensatu umożliwia oczyszczenie wydzielonego kondensatu, tak aby czystą wodę można było odprowadzić bezpośrednio do kanalizacji, jeżeli jakość powietrza jest wystaczająca dla założonego obszaru wykorzystania, filtry zabudowane w kompresorach: filtry powietrza, filtry oleju, separatory oleju puszkowe, separatory oleju koszowe, Wstępne usuwanie zanieczyszczeń z instalacji sprężonego powietrza.

Pomimo tego że separator cyklonowy skutecznie oddziela wilgoć i zanieczyszczenia stałe, a automatyczne zawory spustowe odprowadzają go na zewnątrz instalacji, w wielu wypadkach istnieje potrzeba dalszego oczyszczania powietrza poprzez oddzielnie mniejszych cząstek zanieczyszczeń.

W takim przypadku stosujemy filtr wstępny o dokładności oczyszczania 1 mikron.

Czy taki układ spełni oczekiwania? tu można się zapoznać z wymaganiami stawianymi przed sprężonym powietrzem w zależności od miejsca wykorzystywania.

Dalszą poprawę parametrów powietrza uzyskamy po zastosowaniu układu>>>

Usunięcie wykroplonej pary wodne w postaci kondensatu nie oznacza bezwzględnego pozbycia się wilgoci. W dalszym ciągu pozostaje w sprężonym powietrzu wilgoć w postaci pary wodnej. Ilość pary wodnej jest tym większa im wyższa jest temperatura powietrza wlotowego. Wilgoci tej nie da się usunąć w sposób mechaniczny. Usuwanie wilgoci następuje przy pomocy specjalnych osuszaczy do sprężonego powietrza.
Jeżeli wilgotność względna zasysanego powietrza wynosi 80 % to po sprężeniu do ciśnienia 10 bar wyniesie 800 %. 10-ciokrotnie wzrośnie także koncentracja zassanych zanieczyszczeń, oraz dołączą wtrącenia olejowe z oleju roboczego - w przypadku sprężarek z wtryskiem oleju.

<<<<mniejsze wymagania    

 większe wymagania>>>>>>>

HOME  KONTAKT  telefon: (+48) 787 715 251;  mail: ecofilter(at)ecofilter.pl  OFERTA

mail:ecofilter(at)ecofilter.pl  Phone (+48) 787 715 251 KONTAKT  OFERTA   faq
polityka prywatności