Zasada działania

Dobrze jest wiedzieć jak to działa:

     Chcemy przybliżyć Państwo krótko zasadę działania niektórych oferowanych przez nas urządzeń. Mamy nadzieję, że będzie to Państwu pomocne w dokonaniu wyboru potrzebnych urządzeń, a następnie w codziennej konserwacji i eksploatacji zakupionych od nas urządzeń. sprężarka śrubowa

 1. 1. Filtr ssania z wkładem papieru mikrofiltracyjnego
 2. 2 . Wielofunkcyjny regulator ssania
 3. 3. Wtryskiwanie oleju
 4. 4. Człon sprężania
 5. 5. Zbiornik separacji oleju
 6. 6. Wkład separatora oleju
 7. 7. Zawór zwrotny ciśnienia minimalnego
 8. 8. Chłodnica oleju
 9. 9. Oziębiacz, równolegle do strumienia powietrza chłodzącego
 10. 10. Mikrofiltr
 11. 11. Zawór termostatyczny
 12. 12. Otwór do czyszczenia

     Sprężarki śrubowe BOGE zasysają powietrze atmosferyczne przez filtr wlotowy wyposażony we wkład z mikroporowatego papieru filtracyjnego (1). Oczyszczone powietrze przepływa do członu sprężania przez wielofunkcyjny, dynamiczny regulator ssania (2). Człon sprężania jest napędzany silnikiem elektrycznym.
Do komory sprężania są nieustannie wtryskiwane (3) dokładnie dozowane ilości chłodzonego oleju BOGE-Longlife S 46. Olej spełnia trzy funkcje:

 • chłodzenie
 • uszczelnianie
 • smarowanie

 Olej odbiera i bezpośrednio odprowadza ciepło powstające w czasie sprężania. Uszczelnia również szczelinę między korpusem sprężarki i parą rotorów, a także smaruje łożyska rotorów. Mieszanina powietrza i oleju przepływa bez węży i przewodów z członu sprężania (4) bezpośrednio do zbiornika separacji oleju (5). Zmiany kierunku i zmniejszenie prędkości przepływu są wykorzystane do mechanicznego wytrącenia oleju ze sprężonego powietrza, ze skutecznością ponad 99%. Po przejściu przez zewnętrzny wkład (6) separatora oleju sprężone powietrze przeznaczone do przeznaczone do użycia zawiera minimalną pozostałość oleju, tylko 1-3 mg/m3 we wszystkich fazach roboczych. Przez zawór zwrotny ciśnienia minimalnego (7) sprężone powietrze przechodzi do samodzielnej jednostki chłodzenia (9), gdzie jest schładzane do około 8oC powyżej temperatury zasysania. Tutaj następuje wydzielenie znacznej części kondensatu znajdującego się w sprężonym powietrzu. Przez seryjny zawór odcinający sprężone powietrze wpływa do sieci eksploatacyjnej.

  

    Olej wytrącony w poziomym zbiorniku (firma BOGE stosuje poziome ułożenie zbiornika, dzięki czemu uzyskuje znacznie większą powierzchnię wymiany, niż przy tradycyjnym ustawieniu pionowym) ze sprężonego powietrza natychmiast odparowuje i szybko zmienia się znów w pianę. W dołączonej chłodnicy (8) olej jest chłodzony do optymalnej temperatury, co pozwala ponownie wtryskiwać go komory sprężania. Olej jest oczyszczany, przy pomocy mikrofiltra (10) i może być ponownie wprowadzony do obiegu. Termostatyczny zawór (11) w obiegu oleju zapewnia w sprężarkach śrubowych BOGE optymalną temperaturę oleju w każdej fazie roboczej.

rozkład temperatur podczas pracy sprężarki

HOME  KONTAKT  telefon: (+48) 787 715 251;  mail: ecofilter(at)ecofilter.pl  OFERTA

mail:ecofilter(at)ecofilter.pl  Phone (+48) 787 715 251 KONTAKT  OFERTA   faq
polityka prywatności