FAQ - zanieczyszczenia w powietrzu

Zanieczyszczenia w powietrzu:

Stan powietrza otoczenia:

Głównym składnikiem otaczającego nas powietrza jest azot i tlen i niewielki procentowo udział innych gazów.

Powietrze atmosferyczne zawiera jednak oprócz zanieczyszczenia stałe o różnej wielkości i koncentracji o zmiennym natężeniu, oraz pewnej ilości wilgoci w postaci pary wodnej (wilgotność) względna oraz mgły (aerozol).

Zanieczyszczenia stałe występujące w powietrzu atmosferycznym i ich wielkość

natomiast koncentracja zanieczyszczeń jest uzależniona od usytuowania w terenie

A ilość zanieczyszczeń w sprężonym powietrzu jest jednocześnie wielokrotnie większa niż w powietrzu atmosferycznym

miejsce

wartości graniczne

[g/m3]

Wartości przeciętne

[g/m3]

atmosferyczne

10 bar

atmosferyczne

10 bar

Wieś 5-50 55-550 15 165

Miasto 10-100 110-1100 30 330

Dzielnica przemysłowa 20-500 220-5500 100 1100

Zakład produkcyjny 50-900 550-9900 200 2200
Zanieczyszczenia znajdujące się w sprężonym powietrzu są wypłukiwane w postaci zanieczyszczonego kondensatu, bądź odkładają się w postaci zendry.

HOME  KONTAKT  telefon: (+48) 787 715 251;  mail: ecofilter@ecofilter.pl  OFERTA

mail: ecofilter@ecofilter.pl  Phone (+48) 787 715 251 KONTAKT  OFERTA   faq
polityka prywatności