Zestawienie hałasu  emitowanego przez sprężarki BOGE w porównaniu z innymi źródłami dźwięku

  

   Niski poziom hałasu umożliwia zainstalowanie sprężarki wprost przy stanowisku pracy, specjalna amortyzacja likwiduje potrzebę zakotwiczania do podłoża. 

HOME  KONTAKT  telefon (+48) 507 538 564;   mailto:b.pietrzyk@ecofilter.pl  OFERTA

mail: b.pietrzyk@ecofilter.pl  Phone (+48) 507 538 564; 15 819 31 80 KONTAKT  OFERTA   faq